Přeskočit na obsah

Boffin moduly

 • LED dioda

  Boffin magnetic
  2$

  Hlavním úkolem LED diody je co nejefektivněji svítit. Jde o polovodičovou součástku, která má propustný a nepropustný směr. Popis Videa Obsah bale...

  Zobrazit celý detail
  2$
 • Reproduktor

  Boffin magnetic
  6$

  Reproduktor přijímá elektrickou energii a přeměňuje ji na akustickou (zvukovou) energii. Popis Videa Obsah balení Doprava Reproduktor vytváří t...

  Zobrazit celý detail
  6$
 • Displej

  Boffin magnetic
  12$

  Malý OLED displej o velikosti 128x64 pixelů. Každý pixel označuje jeden malý čtvereček, pomocí kterých je sestaven obraz na displeji.  Popis Videa...

  Zobrazit celý detail
  12$
 • Magnetický jazýčkový spínač

  Boffin magnetic
  5$

  Jazýčkový kontakt je mechanický spínač ovládaný magnetickým polem. Popis Videa Obsah balení Doprava Pokud ke kontaktům přiblížíte magnet, dojde...

  Zobrazit celý detail
  5$
 • Vypínač

  Boffin magnetic
  3$

  Malý ručně ovládaný mechanický spínač k zapínání a vypínaní elektrického obvodu. Popis Videa Obsah balení Doprava V jedné poloze dojde k vodivé...

  Zobrazit celý detail
  3$
 • Přepínač

  Boffin magnetic
  4$

  Elektronická součástka fungující na podobném principu jako spínač. Pokud bychom jeden vývod nezapojili, tak docílíme vytvoření vypínače.  Popis Vi...

  Zobrazit celý detail
  4$
 • Tlačítko

  Boffin magnetic
  3$

  Jednoduchý spínač, který slouží k ručnímu ovládání elektrického zařízení. Popis Videa Obsah balení Doprava Jednoduchý spínač, který slouží k ru...

  Zobrazit celý detail
  3$
 • Bzučák

  Boffin magnetic
  4$

  Součástka vydává pisklavý tón na základě piezoelektrického jevu. Dochází k němu změnou napětí, které je přivedeno na krystal. Popis Videa Obsah ba...

  Zobrazit celý detail
  4$
 • Mikrofon

  Boffin magnetic
  3$

  Mikrofon mění akustický signál, čili zvuk, na signál elektrický. Popis Videa Obsah balení Doprava Díky mikrofonu můžete zpěváka slyšet na konce...

  Zobrazit celý detail
  3$
 • Driver

  Boffin magnetic
  7$

  Component that can control direct current motors. Because of that, you can change the direction of the motor or its speed for example. Description...

  Zobrazit celý detail
  7$
 • Rezistor

  Boffin magnetic
  2$

  Základní součástka, bez které se elektrický obvod neobejde. Její vlastností je elektrický odpor. Popis Videa Obsah balení Doprava Pokud zahrnet...

  Zobrazit celý detail
  2$
 • Mikropočítač

  Boffin magnetic
  16$

  Mikropočítač je mozkem celé stavebnice Boffin magnetic.Jde o miniaturní počítač, díky kterému můžete hrát hry nebo třeba měřit teplotu a další veli...

  Zobrazit celý detail
  16$
 • Relé

  Boffin magnetic
  5$

  Elektromagnetické relé slouží ke spínání nebo rozpínání elektrických spojení. Popis Videa Obsah balení Doprava Jednoduše se dá říct, že relé fu...

  Zobrazit celý detail
  5$
 • Joystick

  Boffin magnetic
  9$

  Joystick nahrazuje hned několik tlačítek. Pokud byste se potřebovali ve hře pohybovat všemi směry, a ještě například skákat, tak jich totiž budete ...

  Zobrazit celý detail
  9$
 • NE555

  Boffin magnetic
  9$

  Jednoduchý integrovaný obvod, který lze použít např. jako generátor tónů pro piano nebo jako ovladač ke změně rychlosti autíčka.  Popis Videa Obsa...

  Zobrazit celý detail
  9$
 • NPN tranzistor

  Boffin magnetic
  4$

  Hlavní vlastností tranzistoru je schopnost zesilovat. Zjednodušeně to znamená, že malé změny napětí nebo proudu na vstupu mohou vyvolat velké změny...

  Zobrazit celý detail
  4$
 • Kondenzátor

  Boffin magnetic
  2$

  Součástka slouží k dočasnému uchování elektrického náboje v elektrických obvodech, a tím i k uchování potenciální elektrické energie. Popis Videa ...

  Zobrazit celý detail
  2$
 • Dioda

  Boffin magnetic
  2$

  Součástka propouští elektrický proud pouze jedním směrem. Je složena ze dvou polovodičů, katody a anody. Popis Videa Obsah balení Doprava Součá...

  Zobrazit celý detail
  2$
 • Otočný potenciometr

  Boffin magnetic
  5$

  Součástka mění pomocí otáčení svůj vnitřní odpor. Můžete ji využít k přímému ovládání hlasitosti nebo intenzity osvětlení. Popis Videa Obsah balen...

  Zobrazit celý detail
  5$
 • Vodivý most

  Boffin magnetic
  2$

  Most slouží k vzájemnému propojení součástek, pomocí kterých vytváříte funkční zapojení. Popis Videa Obsah balení Doprava Je tvořen pouze vodiv...

  Zobrazit celý detail
  2$
 • Žárovka

  Boffin magnetic
  3$

  Žárovka je jednoduché zařízení měnící elektrickou energii na světlo.  Popis Videa Obsah balení Doprava Funguje na principu zahřívání tenkého, o...

  Zobrazit celý detail
  3$
 • Bateriová deska

  Boffin magnetic
  6$

  Jednoduché galvanické články sloužící jako zdroj elektrického napětí. Popis Videa Obsah balení Doprava Žádný obvod nemůže pracovat bez zdroje e...

  Zobrazit celý detail
  6$
 • Fotorezistor

  Boffin magnetic
  3$

  Odpor součástky se odvíjí od světelných podmínek. Čím více světla bude na součástku svítit, tím menší odpor bude mít, a motor zapojený do obvodu se...

  Zobrazit celý detail
  3$